Automatisering voor MKB en de thuiswerker
Home

Products

Services

Support

Nieuws

FAQS

Contact

Penguin

Systeembeheer


Braha Systems kan uw systemen zodanig inrichten, dat beheer op afstand op een veilige wijze (middels een veilige, versleutelde verbinding) mogelijk wordt. Bij problemen waar u zelf niet uitkomt belt u, en zo mogelijk wordt direct een oplossing gezocht voor uw probleem.

Is reparatie van op afstand niet mogelijk, dan kan misschien telefonisch support worden geboden, zodat u of een van uw medewerkers zelf met hulp het probleem kan oplossen. Komen we er zo ook niet uit, dan komen wij langs, en bekijken ter plaatse het probleem.

Ook is het mogelijk om op reguliere basis een bepaalde tijd beschikbaar te zijn op uw lokatie voor de lopende vragen en problemen van gebruikers, bijvoorbeeld een dag per 2 weken, een halve dag per week, vult u maar in..

On-line, Off-site backup


Wij kunnen op onze servers ruimte vrijhouden voor data, die u vanaf uw systemen veilig wilt stellen. Er wordt middels synchronisatie-sessies een kopie gemaakt van een deel van, of van uw gehele systeem, op de servers van BraHa Systems. Dat gebeurt via Internet met veilige, versleutelde tunnels, waardoor uw data eens of meer keren per dag wordt gerepliceerd.
Op die manier hebt u ten allen tijde een kopie buiten uw gebouw, zodat in geval van calamiteiten het "ijzer" snel kan worden vervangen en weer van de voor uw bedrijfsvoering benodigde data kan worden voorzien.
Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor, dat uw data ook op de servers van BraHa Systems met de nodige zorg en discretie worden omgeven.

  powered by SuSE